آموزش الکترونیکی E-Learning و مزایای آن

آموزش الکترونیکی E-Learning چیست و برخی از مزایای آموزش الکترونیکی را نام ببرید؟

پاسخ:

آموزش الکترونیکی، آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات است که گستره وسیعی از کاربردها از جمله آموزش مبتنی بر وب، آموزش مبتنی بر کامپیوتر و کلاس های مجازی را دربر می گیرد.

و از مزایای آن می توان به نکات ذیل اشاره کرد:

  • امکان یادگیری در هر سن
  • حذف محدودیت زمانی و مکانی (امکان یادگیری در هر مکان و زمان)
  • کاهش هزینه ی تحصیل
  • دسترسی ساده به منابع آموزشی جدید
  • تحقق عدالت در نظام آموزشی
  • امکان یادگیری مشارکتی بدون هیچ حد و مرز جغرافیایی
  • یادگیری انتخابی دوره های آموزشی
  • برنامه ی سفارشی آموزشی

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

Common Shortcut Keys for Microsoft Windows Keyboards

Windows logo key or CTRL+ESCOpens the Start menuCTRL+ALT+DELETEOpens the Windows Close Program or NT Security …