آموزش شبکه جلسه دوم Learn Networking Session 2

جهت دانلود آموزش شبکه جلسه دوم  بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

Please click on Link below for downloading learn Networking session

آموزش شبکه جلسه دوم Learn Networking session 2

lIntroduction

lCopper Media

lOptical Media

lWireless Media

lCable Testing

lCabling the LAN

lCabling the WAN

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

Common Shortcut Keys for Microsoft Windows Keyboards

Windows logo key or CTRL+ESCOpens the Start menuCTRL+ALT+DELETEOpens the Windows Close Program or NT Security …