آوریل سنگ تولد: الماسApril Birthstone: Diamond

الماس سنگ ماه تولد آوریل است. این محبوب ترین گوهر جهان است. بسیاری از مردم به دلیل درخشش و پراکندگی الماس از آن لذت می برند. پراکندگی توانایی یک گوهر است که می تواند به عنوان یک منشور عمل کند و نور را به رنگهای تشکیل دهنده خود جدا کند – همانطور که توسط الماس در عکس همراه نشان داده شده است.

الماس یکی از گرانترین سنگهای تولد است. وقتی هزینه نگران کننده باشد ، بسیاری از مردم سنگ کوچکتر را انتخاب می کنند. دیگران تصمیم به خرید یک الماس با قیمت مناسب تر در آزمایشگاه می گیرند. اگر هزینه مهم نباشد ، یک الماس رنگی زیبا ممکن است امکان پذیر باشد

Diamond is the birthstone of April. It is the world’s most popular gem. Many people enjoy diamond because of its brilliance and because of its dispersion. Dispersion is the ability of a gem to act as a prism and separate light into its component colors – as shown by the diamond in the accompanying photo.

Diamond is one of the most expensive birthstones. When cost is a concern, many people opt for a smaller stone. Others decide to purchase a more affordable lab-grown diamond. If cost is not an issue, then a beautiful colored diamond might be possible

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

طلای آب شده

مسئله بازیافت و استفاده مجدد از طلاهای دست دوم و کارکرده، در تولید طلا، نقره …