اتصالات بتني

در ساختمان هاي با قاب خمشي، اتصال صلب تير به ستون عامل اصلي باربري جانبي سازه مي باشد. خسارات وارده به اين نوع
ق اب ها در ناحيه اتصال تير به ستون رخ م يدهد. در گذشته تحقيقات و در نتيجه دستورالعم لهاي آيين نامه اي در اتصالات بتني بسيار
محدود بود و در نتيجه مهندسين كمتر به جزئيات اين ناحيه توجه مي كردند و تنها خود را ملزم به رعايت تأمين طول مهاري كششي
براي ميلگردهاي منفي تير مي دانستند

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

ضدیخ بتن یا افزودنی تندگیر کننده ی سیمان

سیمانکاری یا بتن ریزی در هوای سرد یکی از چالش های بزرگ در صنعت ساختمان …