از شیخ هادی نجم آبادی پرسیدند آیا در اسلام موسیقی حرام است؟

از شیخ هادی نجم آبادی پرسیدند
آیا در اسلام موسیقی حرام است؟

جواب داد
آن موسیقی حرام است که از صدای کشیده شدن کفگیر بر ته دیگ پلو همسایه غنی برخيزد
و به گوش اطفال گرسنه همسایه فقیر برسد

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

نزدیکترین فضاپیما به خورشید، سریعترین جسم ساخته شده توسط انسان

پارکر به عنوان اولین فضاپیما در داخل یک انفجار خورشیدی قدرتمند در نزدیکی خورشید پرواز …