استفاده از ماهيچه

جزئيات اضافه نمودن ماهيچه نشان داده شده اس ت . اضافه كردن اين ما هيچه باعث انتقال مفصل
پلاستيك از بر ستون به داخل تير مي گردد. اضافه نمودن ماهيچه در صورت امكان بهتر است تنها در بال پاييني صورت گير د زير ا
تجربيات حاصل از زل زله، مبين شروع خرابي از بال تحتاني تير است و همچنين اضافه نمودن ماهيچه در بال بالايي مستلزم خراب
نمودن دال مي باشد

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

ضدیخ بتن یا افزودنی تندگیر کننده ی سیمان

سیمانکاری یا بتن ریزی در هوای سرد یکی از چالش های بزرگ در صنعت ساختمان …