اسكلت سازه هاي چوبي

در طي قرن گذشته با توليد وتوسعه صفحات پوشش چوبي و تركيب آن با سيستم سازه هاي خرپا،منجر به پيدايش نسل جديدي از ساختمانهاي اسكلت چوبي شده است.در ساخت بناهاي چوبي نيروهاي محوري در المانهاي ديوار،سقف وكف طبقات توسط مقاطع الوار چوبي تحمل مي شود.

از طرف ديگر صفحات پوششي چوبي با مقاومت برشي علاوه بر سختي اجزا ساختماني(ديوارها وسقفها)سختي كل سازه را تامين مي كنند.

در اسكلت سازه هاي چوبي ميتوان هر يك از اجزا سازه را به راحتي در پيكر بندي آن جابجا كرد.فضاي ما بين چوبها ميتوان با مواد عايق پر كرد.بدين وسيله اعضاي باربر عايق حرارتي وصوتي لازم و مناسب را دارا مي باشند.

فاصله ما بين ستونها وتيرهاي ساختمانهاي چوبي بستگي به ابعاد صفحات پوششي چوبي دارد.توسعه مواد با كيفيت بالا سهم مهمي در بهبود ساختمانهاي چوبي دارد.دقيقا نمي توان عمر چوب را تعيين نمود زيرا عمر چوب به خيلي از مسايل مربوط است مانند:جنس چوب،وزن مخصوص چوب خصوصا محلي كه چوب مصرف ميشود.

ولي به طور كلي مي توان گفت اگر چوب در شرايط ثابت از نظر آب وهوا ورطوبت قرارگيرد عمر آن از چند صد سال نيز متجاوز خواهد بود.

اين سازه ها سبك، مقاوم ، شكل پذير وداراي خاصيت الاستيسيته مناسبي است.عملكرد خوب سيستم چوبي محدود به ساختمانهي دو طبقه نمي شود. لذا با در نظر گرفتن طرح و اجراي مناسب مي توان تا چند طبقه ساختمان نيز بنا نمود.

عناصر باربر سازه تركيبي است از تيرها و صفحات پوششي ديوارها ،كه با هم تشكيل سيستمي را مي دهند كه از لحاظ بار بري چند برابر ظرفيت هر يك از آنها به تنهايي مي باشد.صفحات پوششي ديوار مانع از كمانش تيرها شده وهمزمان تيرها هم از كمانش صفحات پوششي جلوگيري مي كنند.اتصالات آن شامل ميخ،گيره،پيچ و… مي شود. از قابليتهاي مثبت قابل ذكر ميتوان به اجرا در كارگاه يا اجراي كامل يك ساختمان به صورت پيش ساخته و مقاومت مناسب در برابر زلزله به دليل داشتن ضريب الاستيسيته بالا اشاره نمود.

مراحل ساخت

1-اجراي فونداسيون بتن آرمه وپيش بيني اتصالات مناسب

2-بعد از نصب بستر اوليه ،تيرها بر روي شالوده در محل مناسب متصل مي شوند

3-در اين مرحله ديوارها به تيرهاي موجود بستر متصل مي شوند.(ديوارها از تير پاييني،ستونها،تيربالايي وصفحات پوششي تشكيل شده اند.

4-طي اين مرحله المانهاي سقفي وهمچنين يك به يك تيرها جا گذاري مي شوند ومتعاقبا با به كار بردن صفحات پوششي  طبقه صلب حاصل مي شود.

5- بعد از اتمام سقف ، عمليات تكميلي تاسيسات وبرق ساختمان انجام مي شود.

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

شن چیست؟ — انواع، کاربردها، ویژگی ها و آزمایش سنگدانه درشت

شن یا سنگدانه درشت، مجموعه ذرات نسبتا بزرگ حاصل از هوازدگی یا خردایش سنگ است …