انواع حملات هكرها

Modificationحمله از نوع دستكاري اطلاعات
به اين معني که هكر در حين انتقال اطلاعات به مقصد آنها را مطابق خواسته خود تغيير داده و به کاربر می فرستد و کاربر بدون اطلاع از تغيير آنها را مورد استفاده قرار مي دهد.
“Farication” حمله از نوع افزودن اطلاعات
در اين نوع از حمله هكر به جاي تغيير دادن اطلاعات، اطلاعات جديدي را به آن مي افزايد مانند يك ويروس جهت اقدامات بعدي.
“Interception” حمله از نوع استراق سمع
در اين نوع حمله هكر فقط به اطلاعات در حين تبادل گوش مي دهد و در صورت لزوم از آن نسخ هبرداري مي کند.
“Interruption” حمله از نوع وقفه
در اين نوع حمله هكر با ايجاد اختلال در شبكه و وقفه در انتقال اطلاعات براي خود فرصت لازم جهت اقدامات بعدي را فراهم م يآورد.

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

Common Shortcut Keys for Microsoft Windows Keyboards

Windows logo key or CTRL+ESCOpens the Start menuCTRL+ALT+DELETEOpens the Windows Close Program or NT Security …