انواع چک، شکایت کیفری علیه ظهر نویس چک چگونه است؟

عادی

دارنده این سند تجاری در وجه افراد آن را صادر خواهد کرد. اعتبار این سند تجاری به اعتبار دارنده آن است. برای داشتن این اسناد باید در سامانه صیاد ثبت نام نمود.

تایید شده

این اسناد تجاری از اعتبار بالاتری نسبت به نوع عادی آن برخوردار است. دلیل آن تایید بانک در خصوص وجود وجه نقد در حساب فرد است. به این صورت که میزان وجه نقد در سند تجاری از حساب شخص صادر کننده مسدود می‌شود.

رمز دار یا بین بانکی

سند تجاری که به تقاضای مشتری توسط بانک برای یکی از بانک‌های سراسر کشور صادر خواهد شد. باعث انتقالات مالی از حساب مشتری به بانکی دیگر می‌باشد که این اسناد با رمز صادر خواهند شد.

تضمین شده یا بانکی

این نوع از سند تجاری به درخواست مشتری از بانک صادر می‌شود. مزیت و اعتبار این سند تضمین پرداخت آن توسط بانک می‌باشد.

پشت نویسی یا ظهر نویسی چک

عملی حقوقی است که بر روی سند تجاری انجام می‌شود. ظهر به معنی پشت برگه می‌باشد.

در حالت کلی نوشتن عبارتی در پشت برگه که بیانگر انتقال حقوق این برگه تجاری به شخص دیگری است را ظهرنویسی یا پشت نویسی می‌گویند.

دارنده سند آن را به فرد دیگر می‌دهد که در پشت برگه با درج امضا و عبارت انتقال می‌دهم این عمل را انجام خواهد داد.

پشت نویسی یا ظهرنویسی چک، عبارت یا عبارتی است بر پشت چک که بیانگر انتقال حق درج شده در سند مزبور و اثبات کننده ی آن است و همین طور به ظهرنویسی پشت نویسی هم گفته می شود و این ظهرنویسی با هدف های متفاوتی صورت می گیرد که می توان به ظهرنویسی به قصد انتقال، وکالت یا ضمانت یاد کرد. هر یک از این موارد با دیگری متفاوت است و شرایط خاص خود را دارد.

پشت نویسی یا ظهر نویسی چک به دو منظور انجام می شود:

به منظور انتقال چک:

دارنده چک با امضا در پشت چک می تواند چک را به فرد دیگری انتقال دهد، در حالی که وجه درج شده در چک در سررسید به وسیله صادر کننده تامین نشود، بانک پرداخت کننده ی وجه به صدور گواهی نامه عدم پرداخت اقدام می کند.

به منظور تضمین صادر کننده یا پشت نویس قبلی:

در این صورت برای افزایش اعتبار چک نزد فرد دارنده چک، شخص ثالثی به عنوان ضامن، پشت جک را امضا می کند که امکان دارد از صادر کننده ضمانت نماید یا از پشت نویس قبلی.

پشت نویسی چک در هر یک از انواع پشت نویسی چک چه مسئولیتی دارد؟

برای بررسی بیشتر در زمینه پشت نویسی یا ظهر نویسی چک باید به قانون تجارت (مواد مربوط به پشت نویسی برات) مراجعه کرد، از آن جایی که از یک سو فانون صدور چک، مسئولیت مدنی پشت نویسان را به قانون ارجاع داده است و از طرف دیگر در خود این قانون مواد به خصوصی در زمینه طهر نویسی چک وجود ندارد، بلکه به مواد مربوط به پشت نویسی برات منتقل شده است.

مطابق با آن چه پیشتر مطرح شد اگر پشت نویسی چک به دلیل انتقال چک باشد، دارنده ی چک در صورتی می‌تواند به پشت نویس مراجعه و مبلغ چک را طلب نماید که گواهی نامه ی عدم پرداخت تا ۱۵ روز از زمان سررسید چک صادر گردد.

در این حالت او توانایی آن را دارد که به هر کدام از صادرکننده و یا ظهر نویس، جهت دریافت طلب مراجعه کند، در غیر این صورت (خارج از زمان ۱۵ روز)، ظهر نویس در مقابل دارنده ی چک بری شده و دارنده فقط توانایی آن را دارد که از صادرکننده‌ی چک، طلب خود را مطالبه کند.

اما در صورتی که ظهر نویسی چک به منظور تضمین باشد، چنانچه چک پس از رجوع به بانک به دلیل فقدان موجودی برگشت بخورد و به عنوان چک برگشتی شناخته شود، ضامن به همراه کسی که او را ضمانت نموده است مسئول پرداخت می شود و در این فرض محدودیت زمانی در برگشت چک و غیره در قانون پیش‌بینی نگردیده است و دارنده در هر زمان توانایی آن را دارد که به ضامن و دیگر مسئولین چک، جهت وصول مبلغ درج شده در چک مراجعه نماید.

همان گونه که ملاحظه می گردد امضاء چک به عنوان ضامن، مسئولیت بیشتری را نسبت به امضاء به عنوان منتقل کننده به همراه دارد، اما چگونه می توان فهمید که ظهر نویس در حکم ضمانت است یا انتقال؟ آیا علاوه بر امضاء یک چک نوشتن نام نیز ضرورت دارد؟

برای انتقال چک فقط امضا کافی است و هیچ ضرورتی ندارد که نام دارنده در پشت چک لحاظ گردد، همین که امضای شخصی در پشت چک باشد نشان از آن است که وی دارنده چک بوده و چک به او انتقال داده شده است.

آیا می توان چک را بدون ظهر نویسی منتقل کرد؟

خیر، اگر فردی چکی را بدون ظهر نویسی به فرد دیگری منتقل کند این چک انتقال داده نشده است و همچنان فرد پیشین دارنده و ذی نفع چک است.

در صورتی که کسی مدعی خلاف این موضوع باشد باید به دادگاه مراجعه کرده و این ادعا را ثابت کند.

چند امضا در ظهر چک لازم است؟

وقتی یک فقره چک در وجه فرد خاصی نوشته شود برای منتقل کردن آن، دارنده باید حتما پشت چک را ظهرنویسی کند؛ به عبارت دیگر اگر سندی در وجه دیگری صادر شده باشد دارنده به صرف دو فقره امضا در ظهر چک آن را به دیگری انتقال می دهد.

در ظهر نویسی، وجه چک یا سند به شخصی دیگر انتقال داده می شود اما در صورتی که قصد ضمانت داشته باشیم ضمانت پرداخت وجه چک، از سوی صادرکننده به وسیله شخص ثالث یا همان ضامن انجام می گردد.

برای تشخیص تضمین کننده از انتقال دهنده در ظهر نویسی چک چه معیار هایی وجود دارد؟

ظهر نویسی برای انتقال فرع بر مالکیت چک است، یعنی تنها کسی می تواند ظهر نویس انتقال دهنده به شمار آید که در هنگام امضا، دارنده ی چک بوده باشد.

پس اگر شخصی به غیر از دارنده (ثالث) پشت چک را امضاء کرده باشد، انتقال دهنده نیست و باید ضامن به حساب آید.

اگر امضا کننده قصد خود را از امضاء در پشت چک اعلام کرده باشد اصولا معیار تشخیص، اراده ی شخصی است که امضا کرده است.

در حقیقت در صورتی که امضا کننده اعلام کند که به دلیل انتقال امضاء کرده است، برای تشخیص نوع ظهر نویسی به همین عبارت استناد می گردد.

اگر شخصی که امضا کرده است، قصد خود را اعلام نکرده و به دلیلی مشخص است که او در زمان امضا دارنده ی چک بوده، حتی اگر سند در وجه حامل باشد، صرف امضاء او حمل بر ظهر نویسی به منظور انتقال می شود و در صورتی که هنگام امضاء ثالث بوده به این معنا که دارنده نبوده است، امضاء او حمل بر ضمانت خواهد شد.

در صورتی که مشخص نیست که فردی که امضا کرده است، شخص ثالث بوده یا دارنده، بر مبنای اماره تصرف باید او را دارنده ی چک تلقی کرد، لذا امضاء او باید حمل بر ظهر نویسی به منظور انتقال گردد.

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

قرار جلب به دادرسی چیست؟

زمانیکه بازپرس در دادسرا تحقیقاتش را درباره ی جرم و متهم به اتمام می رساند …