این است رسم رفاقت…

در راه مشهد شاه عباس تصمیم گرفت دو بزرگ را امتحان کند!!

به شیخ بهایی که اسبش جلو میرفت گفت: این میرداماد چقدر بی‌عرضه است اسبش دائم عقب می‌ماند.

شیخ بهایی گفت: کوهی از علم و دانش برآن اسب سوار است، حیوان کشش اینهمه عظمت را ندارد.

ساعتی بعد عقب ماند، به میرداماد گفت: این شیخ بهایی رعایت نمیکند، دائم جلو می‌تازد.

میرداماد گفت: اسب او از اینکه آدم بزرگی چون شیخ بهایی بر پشتش سوار است سر از پا نمی‌شناسد و میخواهد از شوق بال در آورد.

این است رسم رفاقت…
در غیاب یکدیگر حافظ آبروی هم باشیم…

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

منفورترین شاهان ایران

(ناصرالدین شاه) بی لیاقت ترین شاه تاریخ ایران ;کسیکه با پنجاه سال سلطنتش در حالیکه …