برگزاری کنفرانس بین المللی در کالیفرنیا IEEE Xplore, Ei Compendex – 2016

برگزاری کنفرانس بین المللی در کالیفرنیا  IEEE Xplore, Ei Compendex – 2016

زمان ثبت نام آپریل   موضوع: رشته های فن آوری اطلاعات

شرح موضوعات:

IEEE Xplore, Ei Compendex – 2016 International Conference on Information Systems Engineering (ICISE 2016) April 20-22, 2016, Los Angeles, USA www.icise.org         Keynote Speakers UNESCO/COL Chair in OER, Athabasca University, Canada Fort Hays State University, USA   Commitees Honorary Chairs Dr. Francisco E. Rivera, Federal Aviation Administration (FAA), USA International Advisory Committees Prof. Rory Mc Greal, Athabasca University, Canada Conference Co-Chairs Dr. Houssain Kettani, Fort Hays State University, USA Prof. Feng C. Lai, University of Oklahoma, USA Prof. Anu Gokhale, Illinois State University, USA     Conference Venue Millennium Biltmore Hotel Los Angeles Address: 506 South Grand Avenue, Los Angeles, CA, 90071, United States   Contact us Ms. Sasha Pan Tel:1-302-444-8432 Email:secretary@icise.org Website:www.icise.org

لینک صفحه کنفرانس:

http://www.allconferences.com/c/ieee-xplore-ei-compendex-2016-international-conference-on-information-systems-engineering-icise-los-angeles-2016-april-20

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

Common Shortcut Keys for Microsoft Windows Keyboards

Windows logo key or CTRL+ESCOpens the Start menuCTRL+ALT+DELETEOpens the Windows Close Program or NT Security …