بهسازي لرز ه اي سازه ها

در بهسازي لرز ه اي سازه ها، به جاي افزايش ظرفيت باربري سازه تحت نيروهاي جانبي مي توان نيروهاي وارد بر آنها را
كاهش داد. در روش جداسازي لرزه اي، سازه بر روي تكيه گاههايي كه قابليت تغييرشكل جانبي زيادي دارند قرار مي گيرد . در
صورت وقوع زلزله، عمدة تغييرشكلها در تكيه گاه رخ داده و سازه مانند جسمي صلب با تغييرشكلهاي كوچكي ارتعاش ميكند

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

ضدیخ بتن یا افزودنی تندگیر کننده ی سیمان

سیمانکاری یا بتن ریزی در هوای سرد یکی از چالش های بزرگ در صنعت ساختمان …