ترتيب پيش تنيدن پيچ ها و روش هاي توصيه شده

 براي اجتناب از شل شدن پيچ ها در اثر پيش تنيدن پيچ هاي بعدي، بايد ترتيب پيش تنيدن پيچ ها رعايت شود.

براي اين منظور پيش تنيدن مي بايست از پيچ هايي که در محل گيرداري بيشتر هستند به سمت گيرداري کمتر انجام شود.

انجام اين کار طي دو روش حلزوني شکل و ضربدري توصيه شده است.

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

شن چیست؟ — انواع، کاربردها، ویژگی ها و آزمایش سنگدانه درشت

شن یا سنگدانه درشت، مجموعه ذرات نسبتا بزرگ حاصل از هوازدگی یا خردایش سنگ است …