جلسه هفتم: آموزش جامع روش های پیشرفته آنالیز دینامیکی غیر خطی (دکتر حشمدار)

AN EFFICIENT METHOD FOR NONLINEAR DYNAMIC ANALYSIS OF 3D SPACE STRUCTURES

Prof.Dr.Hashamdar

Hamilton’s principle demonstrates that the dynamics of a physical system is recognized by a variation problem for a functional corresponding a single function. The variation problem is equivalent to permit for the derivation of the various equations of motion of the physical system . Hamilton’s principle explains that the true evolution of a system described by generalized coordinates between two specified times. The simple example of such a problem is to achieve the curve of small length connecting two points .

آموزش جامع روش های پیشرفته آنالیز دینامیکی غیر خطی سازه های فضائی سه بعدی

پرفسور حشمدار

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

انتشار کتاب موشکافی کلیه متدهای پاسخ های دینامیکی ( دانشگاه صنعتی شریف – دکتر حشمدار)

چاپ کتاب تخصصی سازه (مولف: دکتر حشمدار – انتشارات دانشگاه صنعتی شریف – شابک : …