حاکمانی كه نمی دانند
شب مردمانشان چگونه به صبح میرسد !

حاکمانی كه نمی دانند
شب مردمانشان چگونه به صبح میرسد !
دیگر چه فرقی میكند
به شراب نشسته باشند
یا به نیایش ایستاده باشند…

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

فواره چون بلند شود سرنگون شود

گفته اند که خاندان برمک خاندانی ایرانی بودند که در دربار عباسیان نفوذ فراوان داشتند …