حمله از نوع Smurf

حمله از نوع Smurf را توضیح دهید؟

پاسخ:

هکر از آدرس IP   255.255.255.255    برای ارسال پیامهای فراگیر به ماشین های  شبکه محلی استفاده می شود یعنی یک پیام را  به همه کامپبوترها که آی پی سمت راست آنها متفاوت است ارسال می کند.

همه کامپیوترها به یکباره بطور خودکار به کامپیوتر قربانی  ، پاسخ ارسال می کنند ودر نهایت سیستم قربانی مختل و هنگ می کند.

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

Common Shortcut Keys for Microsoft Windows Keyboards

Windows logo key or CTRL+ESCOpens the Start menuCTRL+ALT+DELETEOpens the Windows Close Program or NT Security …