دادخواست مطالبه وجه چک و تامین خواسته

ابتدا بر روی فرم زیر کلیک راست می نمایید  سپش با با انتخاب گزینه  Save as آنرا را دانلود نمایید و سپس پس از پرینت فرم ، داخل فرم را به شرح ذیل پرنمایید.

در شرح دادخواست می نویسید:با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند:

باسلام و اظهار ادب و احترام
به استحضارعالی معروض می‌دارد:

اینجانب به موجب یک فقره چک به شماره ………………… مورخ …………………… صادره از حساب جاری شماره ……………………. مورخ ………………………… عهده بانک ……………………. شعبه …………………….. مبلغ ……………………… ریال ازخوانده طلبکارمی‌باشم که به لحاظ عدم تادیه برگشت خورده و گواهینمامه عدم پرداخت به شماره ……………………… مورخ ………………….. بانک محال علیه ضمیمه دادخواست تقدیم شده است. لهذا با ارائه اصل لاشه چک و گواهینامه عدم پرداخت که به علت …………………….. صادرگردیده‌است با وصف طلبکاری مسلم اینجانب دارنده چک از خوانده واستصحاب طلب ومراجعات مکررجهت حصول خواسته تاکنون بلانتیجه وایشان از پرداخت و تادیه خودداری می ورزند.
فلذابا تقدیم این دادخواست به منظورحفظ حقوق اینجانب و جلوگیری ازتضییع وتفریط خواسته، بدواصدورقرارتامین خواسته ومتعاقب آن مستندابه طول سررسید و مواد۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و تبصره ۲ قانون صدور چک و مواد ۱۹۸و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و من جمله سایراصول و موادقانونی مرتبط رسیدگی و صدورحکم بر محکومیت خوانده به پرداخت م

در بخش خواسته یا موضوع وبهای آن  می نویسید:

۱- مطالبه وجه چک بشماره…..مورخ…..مبلغ…..ریال ازحساب جاری بانک…..شعبه…..۲- پرداخت کلیه خسارات قانونی من جمله خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک تا زمان وصول خواسته و هزینه دادرسی و…
۳-تأمین خواسته

در بخش دلائل و منظمات داخواست می نویسید:

۱-تصویرمصدق چک ۲-تصویر مصدق گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک ۳-تصویر مصدق اظهارنامه تاریخ… ۴-دلایل ابرازی ذیل

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

صدور شناسنامه برای فرزندی که پدرش مشخص نیست چگونه است؟

گرفتن و صدور شناسنامه برای فرزندی که پدرش مشخص نیست در مواردی که فرزند ناشی …