درایران باستان به جای کلمات آقا و خانم که ریشه مغول دارند به مردو زن میگفتند ..

درایران باستان به جای کلمات آقا و خانم که ریشه مغول دارند به مردو زن میگفتند “مهربان ” و “مهربانو”. مهربانو کسیکه مهر خلق میکند و مهربان یعنی نگهبان مهربانو

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

چیزی که مردم جهان سوم باید نجات دهند، وطن شان نیست!

چیزی که مردم جهان سوم باید نجات دهند، وطن شان نیست! آن ها باید خود …