در سال ١٣٠٤ قانونی تصویب شد كه از هر ٣ کیلو قندوشکر…

در سال ١٣٠٤ قانونی تصویب شد كه از هر ٣ کیلو قندوشکر که به ایران وارد میشد ٢ ریال و از هر ٣ کیلو چای ٦ ریال جهت هزینه ساخت راه آهن دریافت گردد. ١١ سال بعد شمال وجنوب به یکدیگر اتصال یافت!

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

ما جز با رعیت خود دیگر با کسی جنگ نداریم و به اندازه آنها هم توپ داریم

ناصرالدین‌شاه سه بار در دوران پادشاهی خود به کشورهای اروپایی سفر کرد:نخستین سفر در سال …