در صورت باکره بودن چه مقدار مهریه به زوجه تعلق می گیرد؟و آیا داشتن رابطه از دبر(پشت) تاثیری در مهریه خواهد داشت؟

اگر کسی دختری را عقد کند و قبل عروسی یا بعد عروسی ، زوجه تقاضای مهریه کند اگر مشخص شود که باکره هنوز هست فقط نصف مهریه تعلق می گیرد.داشتن رابطه از دبر(پشت) تاثیری در مهریه نخواهد داشت و باکره بودن زوجه ملاک می باشد.

اگر کسی با دختری ازدواج کند که معلوم شود اصلا باکره نبوده است بازهم نصف مهریه هنگام طلاق تعلق می گیرد.
رابطه از پشت تاثیری در مهریه ندارد.

گواهی پزشکی قانونی مبنی بر باکره بودن  و یا باکره نبودن است و اگر زوجه هم اقرار کند ملاک می باشد.

 

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

انواع چک، شکایت کیفری علیه ظهر نویس چک چگونه است؟

عادی دارنده این سند تجاری در وجه افراد آن را صادر خواهد کرد. اعتبار این سند تجاری به اعتبار …