راهبردهاي مديريتي در بهسازی سازه

الف : استفاده كردن از ساختمان در هنگام بهسازي،
ب : تخليه ساختمان تا زمان اتمام بهسازي،
پ : پذيرش خطر موجود و عدم بهسازي،
ت : تغيير كاربري ساختمان به منظور كاهش ميزان خطر،
ث : تخريب ساختمان موجود و احداث ساختمان جديد،
ج : مقاوم سازي تدريجي در طي چندين سال،
چ : تمركز بهسازي ها فقط در خارج ساختمان يا فقط در داخل ساختمان و … باشد.

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

شن چیست؟ — انواع، کاربردها، ویژگی ها و آزمایش سنگدانه درشت

شن یا سنگدانه درشت، مجموعه ذرات نسبتا بزرگ حاصل از هوازدگی یا خردایش سنگ است …