راهبرد كاهش نياز ساختمان

راهبرد ديگري كه مي توان جهت بهسازي سازه ها از آن استفاده كرد، كاهش نياز سازه، بجاي افزايش ظرفيت هاي تحمل در
برابر نيروهاي وارد بر آن م ي باشد كه در اين راهبرد با بكارگي ري راهكارهايي، پاسخ سازه در برابر نيروهاي وارد بر آن با كاهش نياز
سازه اصلاح م ي گردد. يعني بجاي تغييرات در منحني ظرفيت سازه، تغييرات در طيف نياز آن صورت مي گيرد. بايد توجه داشت كه در
كارهاي عملي استفاده از اين راهبرد بايد همراه با افزايش مقاومت و سختي سازه باشد. از راهكارهاي شناخته شده براي دستيابي به
اين راهبرد م ي توان به كاهش جرم ساختمان، نصب سيست م هاي جداساز لرزه اي و يا سيست مهاي غير فعال اتلاف انرژي (ميراگرها )
اشاره كرد

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

شن چیست؟ — انواع، کاربردها، ویژگی ها و آزمایش سنگدانه درشت

شن یا سنگدانه درشت، مجموعه ذرات نسبتا بزرگ حاصل از هوازدگی یا خردایش سنگ است …