روشهاي تحليل سازه با ميراگر

(NS/ND) -1 روش تحليل سازه غيرخطي و ميراگر غيرخطي
(LS/ND) -2 روش تحليل سازه خطي و ميراگر غيرخطي
(NS/LD) -3 روش تحليل سازه غيرخطي و ميراگر خطي
(LS/LD) -4 روش تحليل سازه خطي و ميراگر خطي

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

ضدیخ بتن یا افزودنی تندگیر کننده ی سیمان

سیمانکاری یا بتن ریزی در هوای سرد یکی از چالش های بزرگ در صنعت ساختمان …