روكش فولادي

محصور نمودن ستون هاي بتني با پوشش فولادي (روكش فولادي) از ديگر روش هاي بهسازي لرزه اي ستون هاي بتني
مي باشد. در اين روش، افزايش ناچيزي در ابعاد و وزن ستون بوجود مي آيد. موثر بودن اين روش منوط به سختي مناسب روكش در روكش م يتواند بصورت پيوسته و يا قفس هاي باشد. -5- برابر تغيير شكل هاي جانبي بتن مي باشد. ورق هاي فولا دي روكش در تمامي طول خود به هم جوش مي شوند و فضاي اندك بين روكش و ستون توسط ملات منبسط
شونده پر م يگردد. براي بهبود عملكرد مجموعه مي توان از كاشت ميلگرد براي انتقال برش بين ورق و بتن استفاده نمود.استفاده از روكش فولادي مي تواند به عنوان روشي موقت براي بهسازي ستونهائي كه پس از زلزله دچار آسيب شد هاند، بكار
گرفته شود

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

شن چیست؟ — انواع، کاربردها، ویژگی ها و آزمایش سنگدانه درشت

شن یا سنگدانه درشت، مجموعه ذرات نسبتا بزرگ حاصل از هوازدگی یا خردایش سنگ است …