رو شهاي بهسازي ستون هاي مسلح

در سال هاي اخير رو ش هاي مختلفي براي بهبود ظرفيت خمشي، ب رشي و شك ل پذيري ستون ها توسط افزايش دورگيري جانبي
ناحيه مفصل پلاستيك ارائه شده است كه عملكرد مناسبي طي زلزل ههاي مختلف داشت هاند. اين رو شها عبارتنداز:
– روكش بتني
– روكش فولادي
FRP – روكش

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

ضدیخ بتن یا افزودنی تندگیر کننده ی سیمان

سیمانکاری یا بتن ریزی در هوای سرد یکی از چالش های بزرگ در صنعت ساختمان …