زن در چه صورت ناشزه محسوب میشود

زن در چه صورت ناشزه محسوب میشود

زنی که بنا را بر ناسازگاری گذاشته و بدون عذر موجه از شوهرش تمکین نمی کند ناشزه محسوب می شود و از این حیث، حق دریافت نفقه ندارد

البته بد نیست بدانیم تمکین سه نوع است

تمکین عام
تمکین خاص
تمکین اخص

تمکین عام به وظایف عمومی زن در منزل شوهر گفته می شود که با اطاعت از شوهر یا تعامل و تفاهم در اوضاع زندگی مشترک به طور کلی همراه خواهد بود

تمکین خاص: تمکین خاص صرفا به انجام وظایف خاص زناشویی و جنسی مربوط می شود
اگر زنی وظایف زناشویی خود را انجام ندهد ناشزه محسوب می شود و در نتیجه، نفقه به او تعلق نمی گیرد اما همچنان مهریه اش پا برجاست
اما مواردی که زن می تواند از تمکین خودداری کند و جنبه شرعی و قانونی دارد

نامناسب بودن محل سکونت زن

بیماری زن یا در دوره عادت ماهانه یا نفاس

سفر واجب مثل حج تمتع

درمان در خارج از کشور به تجویز پزشک

بیماری واگیر دار شوهر

ترس از ضرر جسمس ، شرافتی ، جانی، مالی

استفاده از حق حبس

البته مرد هم در شرایطی می تواند ناشزه محسوب شود، ندادن نفقه ، سوئ معاشرت ، عدم اهتمام امور همسر و یا اگر مردی دو زن داشته باشد و عدالت را به طور مساوی انجام ندهد.

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

انواع چک، شکایت کیفری علیه ظهر نویس چک چگونه است؟

عادی دارنده این سند تجاری در وجه افراد آن را صادر خواهد کرد. اعتبار این سند تجاری به اعتبار …