ساختمان هاي منظم در پلان

-1 پلان ساختمان داراي شكل متقارن و يا تقريباً متقارن نسبت به محور هاي اصلي ساختمان، كه معمولاً عناصر مقاوم در
برابر زلزله، در ا متداد آن ها قرار دارند، باشد و در صورت وجود فرورفتگي يا پيشامدگي در پلان، اندازه آن در هر امتداد از
25 درصد بعد خارجي ساختمان در آن امتداد تجاوز ننمايد.
-2 در هر طبقه فاصله بين مركز جرم و مركز سختي در هر يك از دو امتداد متعامد ساختمان از 20 درصد بعد ساختمان د ر
آن امتداد بيشتر نباشد.
-3 تغييرات ناگهاني در سختي ديافراگم هر طبقه نسبت به طبقات مجاور از 50 درصد بيشتر نبوده و مجموع سطوح بازشو
در آن از 50 % سطح كل ديافراگم تجاوز ننمايد.
-4 در مسير انتقال نيروي جانبي به زمين، انقطاعي مانند تغيير صفحه اجزاي باربر جانبي در طبقات وجود نداشته باشد.
-5 در هر طبقه حداكثر تغييرمكان نسبي در انتهاي ساختمان، با احتساب پيچش تصادفي، بيشتر از 20 درصد با متوسط
تغيير مكان نسبي دو انتهاي ساختمان در آن طبقه اختلاف نداشته باشد.

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

شن چیست؟ — انواع، کاربردها، ویژگی ها و آزمایش سنگدانه درشت

شن یا سنگدانه درشت، مجموعه ذرات نسبتا بزرگ حاصل از هوازدگی یا خردایش سنگ است …