سدّ ذَرایع چیست ؟

سدّ به ‌معنای «منع و جلوگیری» است؛ و ذرایع، جمع «ذریعه» به‌ معنای «وسیله» است.

سَدّ ذَرایع یعنی باید از هر عمل جایزی که موجب تحقّق عمل حرامی می‌شود، جلوگیری کرد.

مثال ‌اول:

«فروش‌ چاقو» عملی جایز است؛ ولی فروش آن به فردی که به‌ وسیلۀ آن، دیگری را به قتل می‌رساند، بر اساس قاعده سَدّ ذَرایع حرام است و باید از آن جلوگیری شود.
مثال ‌دوم:

فروش انگور عملی جایز است، ولی فروش آن به فردی که با آن شراب درست می‌کند، بر اساس قاعده سَدّ ذَرایع حرام است و باید از آن جلوگیری شود.
حُجّیت سَدّ ذَرایع

در حُجّیت و عدم حُجّیت سَدّ ذَرایع، بین شیعیان و اهل ‌سُنّت، اختلاف است.

۱ـ شیعیان، سَدّ ذرایع را حجّت نمی‌دانند.

۲ـ بسیاری از عُلمای اهل‌ سنّت، سَدّ ذَرایع را حجّت می‌دانند؛ و برخی آن ‌را حجّت نمی‌دانند.

مالک (رهبر فرقۀ مالکیه) سَدّ ذَرایع را در اکثر ابواب فقه قابل اجراء می‌داند.

معروف‌ است ‌که وى گفته است:

«یک‌ چهارم» تکالیف‌ شرعى، با «قاعدۀ سَدّ ذَرایع» استخراج مى‌شود.

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

انواع چک، شکایت کیفری علیه ظهر نویس چک چگونه است؟

عادی دارنده این سند تجاری در وجه افراد آن را صادر خواهد کرد. اعتبار این سند تجاری به اعتبار …