سفرنامه كاررى، برگ 35:حامله شدن زیر جسد آویزان..

روز پنجشنبه از ميدانى كه چوبه دار مجازات و اعدام در آن نصب شده است مى گذشتم. عده اى از زنان با چادر را ديدم كه از زير جسد آويزانى رد مى شدند، معلوم شد كه اين زنهاى خرافى براى آنكه بچه دار شوند به اين كار اقدام مى كنند. البته پولى هم براى اين كار به شاگرد ميرغضب كه در پاى چوبه دار ايستاده مى دهند. اگر به چشم خود اين موضوع را نديده بودم هرگز باور نمى كردم كه زنهایى پيدا شوند كه عقيده داشته باشند جسد مرده مي تواند آنها را باردار كند، عقيده راسخ ديگرى كه در ميان اين زنها متداول است اين است كه اگر از روى جوى فاضل آب حمام مردانه چند مرتبه به اين سو و آن سو بپرند باز حامله شدن آنها به سرعت صورت مى گيرد.

«بن مایه:سفرنامه كاررى، برگ 35»

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

پادشاهی را وزیری عاقل بود كه از وزارت دست برداشت

پادشاهی را وزیری عاقل بود كه از وزارت دست برداشت! پادشاه از دگر وزیران پرسید …