سيستم هاي جداسازي لرز ه اي

استفاده از سيستم هاي جداسازي لرز ه اي، راهبرد مناسبي براي كاهش اثرات زلزله روي سازه موجود م ي باشد . هنگامي كه
حفاظت از اعضاء مد نظر باشد و يا تجهيزات مهمي در ساختمان موجود باشد، با بكارگيري جداسازهاي لرزه اي مي توان انتقال انرژي
موجود در حركات ارتعاشي زمين را به ساختمان محدود نمود

در اين روش هنگام وقوع زلزله تغيير شكل هاي ساختمان در تكيه گاه هايي كه قابليت تغيير شكل زيادي دارند متمركز شده و
سازه مانند جسم صلب با تغيير شكل هاي كوچك ارتعاشي عمل مي كند. روش جداسازي براي ساختمان هاي كوتاه و نسبتاً صلب موثر
بوده و براي ساختمانهاي بلند و نرم كارايي كمتري دارد

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

شن چیست؟ — انواع، کاربردها، ویژگی ها و آزمایش سنگدانه درشت

شن یا سنگدانه درشت، مجموعه ذرات نسبتا بزرگ حاصل از هوازدگی یا خردایش سنگ است …