سیستم حمل و نقل هوشمند ( ITS )

به سیستمی گفته میشود که با استفاده از ابزارهای خودکار و برنامه ریزی شده برروی آن برخی از عملیات کنترلی مانند (کنترل جریان تردد و مسافر ، مقررات ترافیکی ،عوارض و…) و یا اطلاعاتی (آمارگیری ، اطلاع رسانی به رانندگان ،برداشت و پردازش اطلاعات و…) را درزمینه حمل و نقل انجام میدهند.

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

Common Shortcut Keys for Microsoft Windows Keyboards

Windows logo key or CTRL+ESCOpens the Start menuCTRL+ALT+DELETEOpens the Windows Close Program or NT Security …