شرایط ازدواج موقت چیست؟

سوال:

شرایط ازدواج موقت چیست؟
پاسخ:

 همانطور که روشن است نکاح چه موقت و چه دائم بین زن و مرد یک علقه زوجیت یا بعبارت ساده تر یک محرمیت خوانده می شود اما تفاوت بارز ان از نکاح دایم داشتن مدت است.

در نکاح موقت با اتمام مدت این محرمیت از بین می رود، پس ان چه که در درجه اول اهمیت دارد، تعیین مدت معلوم است اگر مدت عقد موقت مجهول باشد، عقد باطل است، پس می توان عقد موقت را اینگونه بیان کرد، نوعی ازدواج است که زن با خواندن صیغه ای خودرا برای مدت معلوم به ازدواج مرد در می آورد.

در قران  آیه ۲۴ سوره نساء درخصوص ازدواج موقت اشاره نموده است.

مسلمانان در مشروع بودن متعه در دوره پیامبر(ص) اتفاق نظر دارند. هم چنین قانون مدنی این نوع ازدواج را به رسمیت شناخته است. صیغه موقت دارای ویژگی هایی که آن را از متداولترین نوع ازدواج یعنی ازدواج دائم متمایز می سازد.

 1. مدت عقد باید معلوم شود، در غیر این حالت عقد باطل است.
 2. تاریخ ابتدا و انتهای عقد باید مشخص باشد.
 3. رضایت کامل طرفین برای انجام لازم  است.
 4. بالغ بودن زن و مرد
 5. اجازه پدر یا جد پدری برای دختر
 6. در صورت امتناع غیرموجه پدر از دادن اجازه، دختر می تواند از دادگاه مدنی درخواست اجازه ازدواج کند.
 7. مهریه تعیین شود.
 8. مجرد بودن زن(زن در زوجیت مرد دیگری نباشد).
 9. زن نباید در زمان عده نباشد.
 10. زن و مرد قبل از عقد با هم زنا نکرده باشند.
 11. خواندن صیغه محرمیت توسط عاقد یا خود مرد و زن امکان پذیر است

پس ویژگی های فوق باید در شکل گیری این عقد موقت الزامی است. اگر این شرایط رعایت نشود، درواقع عقد موقت باطل است. البته در نکاح دائم و نکاح موقت مشترکاتی نیز با هم دارند مثل اینکه در هردو شرایط فسخ نکاح یکسان است.

در شرایط بالا ذکر شد که در صیغه موقت تعیین مهر الزامی است، پس اگر به هردلیلی این صیغه موقت از بین رفت بحث مطالبه مهریه پابرجاست؛ مثل اینکه زن در صیغه موقت فوت شد ورثه می توانند مطالبه نمایند یا اگر مرد مدت را بخشید، بایستی مهریه را بپردازد، حتی اگر درمدت صیغه نزدیکی انجام نشود نصف مهریه به زن تعلق می گیرد. فقط در یک حالت است که مهریه ساقط می شود اینکه خود زن مهریه را ببخشد.

بیان کردیم که علاوه بر عاقد خود زن و مرد هم می توانند صیغه را بخوانند اما به چه نحو؟ بایستی عنوان شود که اگر زن صیغه موقت را بخواند، باید بگوید:

زوجتک نفسی فی المدۀ المعلومۀ، علی المهرالمعلوم(من خودم را به همسری تو در آوردم با مدت معین و با مهر معین).

مرد در جواب قبلت(قبول کردم) را بگوید، ولی اگر مرد صیغه موقت را بخواند، باید بگوید: زوجت موکلتی نفسی، فی المدۀ المعلومۀ، علی المهر المعلوم(من موکلم را به ازدواج خود در آوردم در مدت و مهر مشخص شده).

مجدد مرد می‌گوید: قبلت التزویج(قبول کردم این ازدواج را).

ازدواج موقت مثل ازدواج دائم نیاز به ثبت رسمی آن نیست اما در برخی شرایط ثبت ان ضروری می گردد، مثل اینکه زن در مدت صیغه موقت باردار شود یا اینکه توافق زوجین براین مبنا باشد و یا ضمن شرط عقدی تعیین گردد که این موارد باعث الزامی شدن ثبت نکاح موقت می گردد که تخلف از ثبت باعث مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی  است واز این حیث با نکاح دائم تفاوتی نمی کند.

نکته مهم دیگر در عقد موقت این است که بحث طلاق دیگر مطرح نیست، هرچند که عقد موقت مدت ان طولانی مثل صیغه ۹۹ساله و یا شاید به ذهن متبادر گردد که پس چطور در عقد موقت زوجین از یکدیگر جدامی شوند، در پاسخ گفته می شود عقد موقت به چند شکل از بین می رود:

 1. اتمام مدت عقد موقت
 2. بذل مدت عقد توسط مرد
 3. بخشش مهریه و الزام مرد به بذل مدت
 4. فوت هریک از طرفین

حال پس از بین رفتن عقد موقت زن ایا عده دارد؟ بله در حالتی که مدت عقدا زبین رود و یا زوجین باعث از بین رفتن ان گردند درحالتی که  زن غیر باردارباشد  دو طهر (۲ عادت ماهانه) و زن یائسه ۴۵ روز وزن باردار تا زمان وضع حمل عده دارد اما اگر در اثر فوت زوج از بین رود، زن غیر باردار۴ ماه و ۱۰ روز عده دارد و زن باردار تا زمان وضع حمل عده باید نگه دارد.

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

انواع چک، شکایت کیفری علیه ظهر نویس چک چگونه است؟

عادی دارنده این سند تجاری در وجه افراد آن را صادر خواهد کرد. اعتبار این سند تجاری به اعتبار …