طبقه نرم

۱۱

وجود طبقه نرم يكي از معايب بسيار متداول در ساختمان ها مي باشد. مطابق آيين نامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله استاندارد 2800 ويرايش سو م ، طبقه اي كه سختي جانبي آن كمتر از 70 درصد سختي جانبي طبقه روي خود و يا كمتر از 80 درصد
متوسط سختي سه طبقه روي خود باشد، طبقة نرم ناميده مي شود.
يكي از مشخصه هاي اصلي طبقه نرم ناپيوستگي در استحكام يا سختي است كه در اتصالات ايجاد مي شود. اين ناپيوستگي
بدين سبب ايجاد م ي شود كه هرچه طبقة نرم ساختما ن ، استحكام كمتر و يا انعطا ف پذيري بيشتري داشته باشد، تغيير شكل هاي بيشتري در آن ايجاد مي شود كه به نوبة خود به تمركز نيروها در اتصالات مي انجامد

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

شن چیست؟ — انواع، کاربردها، ویژگی ها و آزمایش سنگدانه درشت

شن یا سنگدانه درشت، مجموعه ذرات نسبتا بزرگ حاصل از هوازدگی یا خردایش سنگ است …