طولانی ترین سلسله تاریخ شاهنشاهی ایران اشکانیان است

طولانی ترین سلسله تاریخ شاهنشاهی ایران اشکانیان است که سهم بسیار کمی در شاهنامه دارد. کل آن دوران ۴۷۵ ساله تنها در ۲۳ بیت بیان شده است. فردوسی درباره آنها چنین میگوید:
کزیشان جز از نام نشنیده‌ام
نه در نامهٔ خسروان دیده‌ام

دو خدمت بسیار ارزشمند اشکانیان همانا بیرون راندن یونانیان از ایران و جلوگیری از توسعه طلبی امپراطوری روم بود. نخستین پادشاهی که پس از سالها سلطه سیاسی و فرهنگی یونانیان بر فلات ایران، دوباره فرهنگ و زبان ایرانی را زنده کرد، بلاش اول پادشاه بزرگ اشکانی بود.

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

پادشاهی را وزیری عاقل بود كه از وزارت دست برداشت

پادشاهی را وزیری عاقل بود كه از وزارت دست برداشت! پادشاه از دگر وزیران پرسید …