طيف نياز سازه

زلزله اعمالي به سازه به صورت شتاب وارد بر سازه تعريف مي گردد كه به آن طيف نياز سازه مي گويند. منحني هاي طيف نياز به
دو دسته طيف نياز استاندارد و طيف نياز ويژه ساختگاه طبقه بندي مي شوند، اين منحن ي ها معمولاً داراي دو بخش شتاب ثابت و
سرعت ثابت م ي باشند. بطور معمول منحن ي هاي طيف نياز براي ميرايي 5 درصد تهيه مي شوند كه بر اساس آن نياز با ميرايي هاي
مختلف قابل ترسيم خواهد بود

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

شن چیست؟ — انواع، کاربردها، ویژگی ها و آزمایش سنگدانه درشت

شن یا سنگدانه درشت، مجموعه ذرات نسبتا بزرگ حاصل از هوازدگی یا خردایش سنگ است …