ظریف ضعیف ترین وزیر امورخارجه در کل تاریخ دیپلماسی ایران است

ظریف ضعیف ترین وزیر امورخارجه در کل تاریخ دیپلماسی ایران است  کل هنر دیپلماسی ایشان ، ایران را تبدیل به التماس کردن از همه کشورهای دوریالی کرده است. به راحتی دروغ می گوید و براحتی می خندد.
دیپلماسی او در قرارداد دریای خزر و برجام جزء ذلیل کردن ایران نبوده است.
استعفای فرمایشی این فرد جز بدستور روحانی و در جهت توازن قدرت و درجهت تصویب FATF در کشور نبوده است و خواهید دید که با نکبت به وزارت خود بر می گردد.

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

چیزی که مردم جهان سوم باید نجات دهند، وطن شان نیست!

چیزی که مردم جهان سوم باید نجات دهند، وطن شان نیست! آن ها باید خود …