عملكرد ديوار برشي بتني

در صورتيكه ارتفاع ديوار برشي كم باشد غالباً نيروي برشي حاكم بر طراحي آن خو اهد بود اما اگر ارتفاع ديوار زياد باشد، لنگر
خمشي حاكم بر طراحي آن خواهد بود به هر حال ديوار بايد براي هر دو نيروي فوق كنترل و در مقابل آنها مسلح گردد.
برخلاف عنوان برشي براي اين سيستم رفتار ديوارهاي برشي با نسبت بعدي بيش از 2 (ارتفاع به طو ل ) به صورت تير ط ره مي باشد
و جابجايي هاي ناشي از خمش در آن حاكم م يباشد

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

ضدیخ بتن یا افزودنی تندگیر کننده ی سیمان

سیمانکاری یا بتن ریزی در هوای سرد یکی از چالش های بزرگ در صنعت ساختمان …