فعالیتهای پژوهشی دکتر حشمدار به مرز ۱۸ = Hindex رسید وبه درجه استاد تمامی دانشگاه مفتخر گردید و همچنین عضو انجمن فیزیک آمریکا شد

kk

 فعالیتهای پژوهشی دکتر حشمدار به مرز ۱۸ = اچ ایندکس رسید وبه درجه استاد تمامی دانشگاه مفتخر گردید و همچنین عضو انجمن فیزیک آمریکا شد

آدرس فعایتهای پژوهشی دکتر حشمدار به شرح ذیل است

 لطفا روی خط قرمز کلیک کنید

 

             http://scholar.google.com/citations?user=gEmq_FMAAAAJ&hl=en

اچ ایندکس h-index

شاخصی عددی است که می‌کوشد بهره‌وری و تاثیرگذاری علمی دانشمندان را به صورت کمی نمایش دهد. این شاخص با در نظر گرفتن تعداد مقالات پر استناد افراد و تعداد دفعات استناد شدن آن مقالات توسط دیگران محاسبه می‌شود. از این شاخص می‌توان برای تاثیر گذاری علمی گروهی از دانشمندان نیز بهره برد

این ضریب تاثیر کم کم دارد جای خیلی از ضریب تاثیرهای دیگر را در این زمینه می گیرد. از آنجای که فقط مقالاتی تعیین کننده ضریب اچ هستند که تعداد یادکرد بالایی بدارند، براورد این نوع ضریب تاثیر بسیار آسان است. Hirsch نشان داد که شناسه اچ تاثیر زیادی در پشیگویی افرادی دارد که بعدا نشان های افتخار می گیرند از جمله جایزه نوبل. او نشان داد که فیزیکدانان دارای شناسه اچ 12 می توانند دانشیار دانشگاه باشند و با شناسه 18 می توانند استاد تمام باشند و با 15 تا 20 می توانند عضو انجمن فیزیک آمریکا باشند و با بیش از 45 می توانند عضو آکادمی ملی علوم در آمریکا باشند

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

چیزی که مردم جهان سوم باید نجات دهند، وطن شان نیست!

چیزی که مردم جهان سوم باید نجات دهند، وطن شان نیست! آن ها باید خود …