قالب میز پرنده

سرعت و سهولت قالب بندی ، یکی از عوامل مهم در بهبود سرعت اجرای سازه های بتن مسلح به شمار می رود . سیستم قالب بندی با استفاده از میز پرنده ،علاو ه بر سرعت بخشیدن به قالب بندی ،امکان قالب بندی همزمان و موازی را در کل پروژه ایجاد می‌کند . در این سیستم بتنی درجا، قالب بندی دیوارها به صورت معمول و بااستفاده از قالب‌های دیواری انجام می‌شود. اما برای قالب بندی سقف ، پس از اجرای دیوارها ، از میزهای پرنده استفاده شده و دال بتن مسلح سقف اجرا خواهد شد . این میزها پس از قالب برداری توسط جرثقیل ، از محل بازشوها ، از سازه خارج می‌شوند . سازه حاصل از این روش اجرایی ، از نوع دیوار باربر بتن مسلح بوده و جزء سیستم های شناخته شده و منطبق با آیین نامه ها و استاندارد ملی یا بین المللی است . به علاوه سیستم دارای عملکرد لرزه ای مطلوب خوبی است و می‌توان آن را در پهنه های لرزه خیزی از کشور اجرا کرد .

با توجه به اینکه این روش اجرایی ، سیستمی مشابه سیستم تونلی در دو جهت اصلی متعامد ساختمان ایجاد می‌کند ،لازم است به منظور عملکرد بهتر باربری جانبی،دیوارهای برشی در هر دو جهت اصلی به میزان لازم تأمین شوند. قطعاًچنین نحوه توزیع دیوارهای بتن مسلح در پلان سازه ، معماری خاصی را بر سیستم حاکم خواهد کرد .سقف‌های بتن مسلح در این سیستم نیز می‌تواند به صورت دال تخت یا تیرچه بلوک ، طراحی و اجرا شود .در این سیستم امکان تعبیه و پیش بینی مسیرهای توزیع تاسیسات مکانیکی و برقی در زمان میلگرد گذاری و پیش از بتن ریزی سازه وجود دارد. این روش اجرا ،در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مورد ارزیابی قرار گرفته و کاربرد آن در حیطه الزامات ارائه شده مجاز است .

الزامات سیستم قالب بندى ساختمان هاى بتن مسلح با استفاده از میز پرنده:

۱- مبانى کلى طراحى این سیستم مطابق با ساختمان هاى بتن آرمه از نوع دیوار باربر صورت گرفته و شیوه اجراى آن به روش قالب هاى یکپارچه دیوار و استفاده از میز پرنده براى قالب بندى یکپارچه سقف انجام مى شود.

۲- اجراى این سیستم در کلیه پهنه هاى لرزه خیزى ایران )مطابق استاندارد( ۲۸۰۰ حداکثر تا ۱۵ طبقه یا ۵۰ متر از ترازپایه بلامانع است.

۳- طراحى سازه هاى ساخته شده با این روش قالب بندى، بر اساس آخرین ویرایش استاندارد ۲۸۰۰ ایران و آئین نامه آبا (یا آئین نامه ACI 318-05 و ویرایش هاى بعد از آن) انجام گیرد

۴- رعایت ضوابط مربوط به شکل پذیرى متوسط و زیاد متناسب با لرزه خیزى مناطق مختلف ایران مطابق استاندارد ۲۸۰۰ الزامى است.

۵- منظم بودن ساختمان در پلان و ارتفاع ضرورى است.

۶- در این سیستم، ارتفاع خالص دیوارها در هر طبقه حداکثر‌۳ متر(بدون احتساب ضخامت سقف) و ضخامت دیوار حداقل ۱۵‌سانتى متر مى باشد.

۷- سطح مقطع اسمى دیوارهاى سازه ا ى یک جهت مى بایست حداقل ۸۰ درصد جهت دیگر باشد.

۸- رعایت حداقل مقاومت فشارى نمونه استوانه ا‌ى ۲۵مگاپاسکال براى بتن سازه ا ى و حداقل تنش تسلیم ۴۰۰‌مگاپاسکال براى فولاد الزامى است.

۹- در نظر گرفتن ملاحظات خاص در معمارى، جهت بستن و باز نمودن قالب هاى دیوارها و ورود و خروج میزهاى پرنده، براى قالب بندى سقف ضرورى است.

۱۰- تأمین آرماتورهاى اضافى در اطراف بازشوها، براساس مبحث نهم مقرارت ملى ساختمان الزامى است.

۱۱- قالب بردارى اجزاء سازه ا‌ى مى بایستى مطابق مبحث نهم مقرارت ملى ساختمان صورت گیرد.

۱۲- استفاده از مواد افزودنى شیمیایى(روان کننده، فوق روان کننده و افزودنى هاى تسریع کننده گیرش بتن) باید مطابق با مقررات ملى ساختمان و یا سایر مراجع معتبر بین المللى بوده، همچنین نوع و میزان مصرف آن ها بر مبناى مشخصات اجرایى و اقلیمى کشور انتخاب گردد.

۱۳- در شرایط اقلیمى مختلف، باید تمهیدات لازم در طراحى و اجراى ساختمان ها در نظر گرفته‌شود.

۱۴- طراحى و اجراى جزئیات مناسب در محل اتصال دیوارهاى غیر سازه ا ى به منظور عدم مشارکت در سختى جانبى سازه الزامى است.

۱۵- لحاظ نمودن جزئیات دقیق مسیر و محل نصب کلیه اقلام تأسیسات برقى و مکانیکى در مرحله طراحى و اجرا ضرورى است.

۱۶- تمهیدات لازم در اجراى نازک کارى و نماسازى بر روى سطوح بتنى، مى بایستى در مراحل‌ طراحى و اجرا در نظر گرفته شود.

۱۷- سقف هاى بتن مسلح در این سیستم، به صورت دال یک طرفه یا دوطرفه و با استفاده از قالب هاى ماندگار نوع پلى پروپیلن اجرا مى شوند. مشخصات فنى قالب ماندگار پلى پروپیلن باید بر مبناى استانداردهاى معتبر ملى و بین ا لمللى تأمین شود.

۱۸- در طراحى و اجراى سقف هاى حاصل از این روش، رعایت کلیه الزامات مربوط به طرح لرزه ا‌ى مطابق با استاندارد ۲۸۰۰-۸۴ و ویرایش هاى بعد از آن، الزامى است.

۱۹- تحلیل و طراحى قطعات بتن مسلح سقف، به همراه میلگردگذارى هاى خمشى و برشى، باید بر مبناى روش هاى معتبر شناخته شده و آئین نامه هاى معتبر بتن مسلح، صورت پذیرد.

۲۰- در محل اتصال سقف با دیوارها، میلگردگذارى ویژه طولى و عرضى جهت توزیع یکنواخت تلاش ها و ایجاد یکپارچگى سقف و دیوار از حیث اتصالات الزامى است.

۲۱- منظور نمودن بارهاى حین اجرا در استفاده از قالب پلى پروپیلن جهت سقف، ضرورى است.

۲۲- رعایت مشخصات فنى مربوط به میل گرد و بتن مورد استفاده در سقف، هم چنین ضوابط آرماتوربندى و بتن ریزى، مطابق مبحث نهم مقررات ملى ساختمان الزامى مى باشد.

۲۳- درنظر گرفتن جزئیات دقیق مسیر و محل نصب کلیه اقلام تأسیسات مکانیکى و برقى در مرحله طراحى و اجراى سقف و دیوار، ضرورى است.

۲۴- اخذ گواهینامه فنى براى محصول قالب ماندگار نوع پلى پروپیلن، از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن الزامى است.

۲۵- عایقکارى حرارتى جداره هاى خارجى ساختمان مطابق الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملى ساختمان الزامى است.

۲۶- رعایت مبحث سوم مقررات ملى ساختمان درخصوص حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق و همچنین الزامات نشریه شماره ۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حریق با درنظر گرفتن تعداد طبقات، ابعاد ساختمان، کاربرى و وظیفه عملکردى عنصر‌ ساختمانى ضرورى است.

۲۷- صدابندى هوابرد جداکننده هاى بین واحدهاى مستقل و پوسته خارجى ساختمان و صدابندى سقف بین طبقات مى بایست مطابق مبحث هجدهم مقررات ملى ساختمان تامین گردد.

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

شن چیست؟ — انواع، کاربردها، ویژگی ها و آزمایش سنگدانه درشت

شن یا سنگدانه درشت، مجموعه ذرات نسبتا بزرگ حاصل از هوازدگی یا خردایش سنگ است …