قانون پولشویی

جرم پولشویی جرمی است ساده و مطلق و غیر قابل گذشت .
این جرم محدود به پول کثیف نمیشود و همه امول نامشروع را در برمی گیرد .
این جرم در زمره جرایم بین المللی بوده و لزوما جرمی سازمان یافته نیست .
مال نامشروع در نتیجه این جرم مشروع نمی شود بلکه ظاهر قانونی می یابد .
با عدم وجود جرم منشا موضوع تحقق جرم پولشویی منتفی می شود .
جرم منشا شامل کلیه جرایم است و جرم خاصی مدنظر نیست .
هدف از جرم پولشویی کسب درامد نیست بلکه ظاهر قانونی دادن به منشا نامشروع میباشد .
جرم پولشویی موخر به جرایم منشا است فلذا پولشویی نتیجه جرم منشا نیست .
اگر مرتکب هردو جرم یک نفرباشد قواعد تعدد جرم موضوع ماده ۴۸ جاری خواهد بود .
پولشویی جرمی مستقل و جدا از منشا جرم میباشد.

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

صدور شناسنامه برای فرزندی که پدرش مشخص نیست چگونه است؟

گرفتن و صدور شناسنامه برای فرزندی که پدرش مشخص نیست در مواردی که فرزند ناشی …