قانون پولشویی

جرم پولشویی جرمی است ساده و مطلق و غیر قابل گذشت .
این جرم محدود به پول کثیف نمیشود و همه امول نامشروع را در برمی گیرد .
این جرم در زمره جرایم بین المللی بوده و لزوما جرمی سازمان یافته نیست .
مال نامشروع در نتیجه این جرم مشروع نمی شود بلکه ظاهر قانونی می یابد .
با عدم وجود جرم منشا موضوع تحقق جرم پولشویی منتفی می شود .
جرم منشا شامل کلیه جرایم است و جرم خاصی مدنظر نیست .
هدف از جرم پولشویی کسب درامد نیست بلکه ظاهر قانونی دادن به منشا نامشروع میباشد .
جرم پولشویی موخر به جرایم منشا است فلذا پولشویی نتیجه جرم منشا نیست .
اگر مرتکب هردو جرم یک نفرباشد قواعد تعدد جرم موضوع ماده ۴۸ جاری خواهد بود .
پولشویی جرمی مستقل و جدا از منشا جرم میباشد.

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

انواع چک، شکایت کیفری علیه ظهر نویس چک چگونه است؟

عادی دارنده این سند تجاری در وجه افراد آن را صادر خواهد کرد. اعتبار این سند تجاری به اعتبار …