قرار جلب به دادرسی چیست؟

زمانیکه بازپرس در دادسرا تحقیقاتش را درباره ی جرم و متهم به اتمام می رساند دو حالت وجود دارد:

  1. بازپرس به این نتیجه می رسد که متهم جرمی انجام نداده است یا دلایل برای وقوع جرم کافی نیست که در این صورت قرار منع تعقیب صادر می کند.
  2. بازپرس تشخیص می دهد که این جرم توسط متهم انجام شده است که در این صورت قرار جلب دادرسی صادر می کند.

زمانی که بازپرس این قرار را صادر می کند، باید این قرار را به دادستان ارسال می نماید و دادستان موظف است که ظرف سه روز پرونده را بررسی کند و اگر با دادستان موافق بود، کیفر خواست صادر کند.

تهیه شده در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
به قلم : دکتر حشمدار

پاسخ سوالات شما https://129i.ir/?cat=1

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

مستندات قانونی در خصوص حکم موت فرضی و غائب مفقود الاثر چگونه است؟

متن قانون مدنی از ماده 1011 تا ماده 1252متن قانون امور حسبی از ماده 126 …