كاهش جرم ساختمان

در ساختمان هايي كه داراي ضعف كلي از نظر سختي جانبي يا ظ رفيت باربري هستند يكي از راهبردهاي مفيد براي بهسازي،
كاهش جرم ساختمان مي باشد. چرا كه با كاهش جرم، م ي توان ميزان تغييرشك لها و نيروهاي داخلي ناشي از زلزله را در اعضا كاهش
داد. براي اين منظور مي توان، با تخريب طبقات فوقاني، تغيير كاربري ساختمان، تغيير مصالح استفاده شده در نماي ساختمان، تغيير
مشخصات ديوارهاي داخلي و يا انتقال تجهيزات و انبارهاي سنگين به نقاط ديگر، جرم ساختمان را تغيير داد . يكي ديگر از موارد
موثر در كاهش جرم ساختمان، برداشتن مخازن مختلف از روي بام (و يا ساير طبقات) مي باشد

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

شن چیست؟ — انواع، کاربردها، ویژگی ها و آزمایش سنگدانه درشت

شن یا سنگدانه درشت، مجموعه ذرات نسبتا بزرگ حاصل از هوازدگی یا خردایش سنگ است …