لنگر در ناحيه اتصال منفي است و بزرگترين مقدار لنگر در محل اتصال رخ ميدهد

با توجه به اين مطلب كه لنگر در ناحيه اتصال منفي است و بزرگترين مقدار لنگر در محل اتصال رخ م يدهد بنابراين نمي توان نوارها
را كه براي مقاوم سازي بروي تير و ستو ن چسبانده م ي شوند، در محل اتصال و يا قبل از آن قطع كرد بلكه بايد FRP يا صفحات
را به نحو مناسبي در انتهاي اتصال مهاربندي كرد. با توجه به شرايط مقاو م سازي و شكل تير و ستو ن ، طرحهاي FRP نوارهاي
در اتصالات پيشنهاد شده است. FRP متفاوتي براي مهاربندي انتهاي

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

شن چیست؟ — انواع، کاربردها، ویژگی ها و آزمایش سنگدانه درشت

شن یا سنگدانه درشت، مجموعه ذرات نسبتا بزرگ حاصل از هوازدگی یا خردایش سنگ است …