مجازات شرب خمر و تخفیف در آن را توضیح دهید؟

سوال:

مجازات شرب خمر و تخفیف در آن را توضیح دهید؟

پاسخ:

طبق ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات تعیین شده برای این جرم ۸۰ ضربه شلاق می باشد.

چنان چه این جرم در ملا عام صورت گرفته باشد، مرتکب طبق ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ علاوه بر ۸۰ ضربه شلاق، به ۲ تا ۶ ماه حبس تعزیری نیز محکوم خواهد شد.

غیر مسلمان:

فردی که مسلمان نیست اگر به شکل علنی و در مکانی که در معرض دید عموم افراد می باشد شرب خمر کند به ۸۰ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

اگر فرد غیر مسلمان علنا شرب خمر نکند ولی در حالتی که مست است در معابر و اماکن عمومی ظاهر شود، به مجازات مقرر در ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات محکوم خواهد شد که میزان آن از ده روز تا دو ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق می باشد.

شیوه های اثبات شرب خمر

اقرار:

اقرار یکی از مهم ترین دلایل اثبات دعوی می باشد و چنان چه قاضی نیز علم به خلاف آن نداشته باشد، جرم با آن اثبات می گردد.

شرب خمر نیاز به دو بار اقرار دارد؛ بنابراین چنان چه متهم دو بار اقرار به شرب خمر کند، جرم ثابت می گردد.

شهادت شهود:

چنان چه دو مرد عادل که دارای شرایط شهادت باشند به شرب خمر شهادت دهند جرم ثابت می گردند.

علم قاضی:

اگر قاضی از طرق دیگری پی به مصرف مسکر ببرد جرم شرب خمر ثابت می گردد.

یکی از مواردی که در قاضی ممکن است علم ایجاد کند، تست الکل می باشد.

تخفیف در مجازات شرب خمر

مجازات حدی

شلاقی که در شرب خمر بر مرتکب زده می شود از جمله شلاق های حدی است که قانون گذار آن را از قرآن و احادیث اقتباس کرده است و قاضی حق کم یا زیاد کردن تعداد ضربات آن را ندارد.

به بیانی دیگر امکان اعمال تخفیف در حدود که شرب خمر نیز یکی از آن هاست وجود ندارد.

با این حال توبه مرتکب تحت شرایطی امکان سقوط مجازات آن را مهیا می کند:

الف) توبه متهم قبل از اثبات جرم:

اگر فردی که شرب خمر کرده است قبل از آن که جرم وی نزد قاضی ثابت شود توبه کند و توبه او به گونه ای باشد که ندامت و اصلاح وی نزد قاضی محرز باشد حد شلاق از او ساقط خواهد شد.

ب) توبه متهم بعد از اثبات جرم:

اگر جرم شرب خمر مرتکب از طریق اقرار نزد قاضی ثابت شده باشد، در صورت توبه دادگاه می تواند عفو مجرم را از طریق رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید. سقوط مجازات در این حالت به صلاحدید مقام رهبری است.

مجازات تعزیری

الف) توبه:

همانطور که پیش تر هم گفته شد مجازات مسلمانی که در ملا عام شرب خمر کند ۲ تا ۶ ماه حبس می باشد.

طبق ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اگر در جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸ مرتکب توبه نماید، مجازات وی ساقط می شود؛ بنابراین اگر توبه مرتکب نزد قاضی محرز شود مجازات تعزیری او نیز ساقط خواهد شد.

ب) اگر مرتکب توبه نکرده باشد و یا توبه او مورد قبول مقام قاضی واقع نگردد، به مجازات جایگزین حبس محکوم خواهد شد، مگر اینکه به شرح ماده ۶۶ از قانون مجازات اسلامی مرتکب جرم عمدی شده باشد و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد. 

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

انواع چک، شکایت کیفری علیه ظهر نویس چک چگونه است؟

عادی دارنده این سند تجاری در وجه افراد آن را صادر خواهد کرد. اعتبار این سند تجاری به اعتبار …