محاسبه وزن میلگرد (فرمول)

برای به دست آوردن وزن هر شاخه میلگرد، یک فرمول وجود دارد. با استفاده از این فرمول می توان وزن هر شاخه میلگرد را به دست آورد. این فرمول وزن میلگرد را بر اساس جدول اشتال میلگرد محاسبه می کند.

وزن بدست آمده اختلاف اندکی با میلگردهای تولید شده در کارخانه های ایران دارد. اما یک فرمول کارآمد است.

محاسبه وزن میلگرد (فرمول)

همانگونه که اطلاع دارید، هر شاخه میلگرد، دارای یک قطر می باشد. مثلا قطر ۱۴ یا ۱۸ یا هر سایز دیگری.

طبق فرمول زیر، وزن هر شاخه میلگرد را می توان محاسبه نمود:

وزن هر شاخه میلگرد

فرمول بالا وزن یک متر از شاخه مورد نظر را بدست می آورد. طبیعتا برای بدست آوردن وزن یک شاخه ۱۲ متری، عدد بدست آمده را می بایست در عدد ۱۲ ضرب نمود.

برای مثال :

قصد داریم وزن یک شاخه میلگرد ۱۸ با طول ۱۲ متر را بدست آوریم.

ابتدا ۱۸ را در ۱۸ ضرب می کنیم که حاصل ضرب برابر می شوذ با : ۳۲۴

سپس عدد ۳۲۴ که حاصل ضرب قطر میلگرد با خودش می باشد را تقسیم به عدد ۱۶۲ می کنیم.

عدد به دست آمده برابر است با ۲ که در اصل وزن یک متر از شاخه ۱۲ متری میلگرد ۱۸ است.

برای محاسبه وزن عدد ۱٫۲، را در عدد ۱۲ ضرب می کنیم.

وزن بدست آمده برابر می شود با : ۲۴ کیلوگرم

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

شن چیست؟ — انواع، کاربردها، ویژگی ها و آزمایش سنگدانه درشت

شن یا سنگدانه درشت، مجموعه ذرات نسبتا بزرگ حاصل از هوازدگی یا خردایش سنگ است …