مشکل گاوها نیستند، مشکل کسانی هستند که …

اتیوپی ۵۴ و سودان ۴۲ میلیون گاو دارد، ولی از کشورهای فقیر دنیا هستند!

هلند ۱۱ میلیون گاو دارد، ولی لبنیات جهان را تامین میکند! مشکل گاوها نیستند، مشکل کسانی هستند که اقتصاد را اداره میکنند…

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

فواره چون بلند شود سرنگون شود

گفته اند که خاندان برمک خاندانی ایرانی بودند که در دربار عباسیان نفوذ فراوان داشتند …