مفصل پلاستيك در تير

در بسياري از زلزله ها مفصل پلاستيك در تير و نزديكي ستون تشكيل مي گردد كه در نتيجه ترك در تم ام عمق تير گسترش
مي يابد. گسترش خرابي تير در نزديكي ستون باعث گسترش تسليم ميلگرد تا داخل اتصال و كاهش طول مهاري در ميلگرد تحت بار
عرضي به علت لغزش ميلگردهاي افقي در اتصال مي گردد. در اتصالات مياني، تير مسلح در دو طرف ستون تحت تنش هاي
مختلفي (فشاري و كششي) قرار مي گيرد. بنابراين بايد براي اتصال بهتر تير مسلح به ستون ، دقت بيشتري نمود

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

شن چیست؟ — انواع، کاربردها، ویژگی ها و آزمایش سنگدانه درشت

شن یا سنگدانه درشت، مجموعه ذرات نسبتا بزرگ حاصل از هوازدگی یا خردایش سنگ است …