مفهوم فن آوری اطلاعات

فناوری اطلاعات عبارت است از همه ی شکل های فناوری که برای ایجاد ، ذخیره سازی و استفاده از شکل های مختلف اطلاعات شامل اطلاعات تجاری ، مکالمات صوتی ، تصاویر متحرک ، داده های چند رسانه ای و … به کار می رود.

فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل سه مولفه است:

فناوری یا تکنولوژی (technology)

اطلاعات (information)

ارتباطات (communication)

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

Common Shortcut Keys for Microsoft Windows Keyboards

Windows logo key or CTRL+ESCOpens the Start menuCTRL+ALT+DELETEOpens the Windows Close Program or NT Security …