مقاله تحقیقاتی دکتر حشمدار در ژورنال آمریکا

در این مقاله تحقیقاتی دکتر حشمداروتیم تحقیقاتی با استفاده ازالگوی لگاریتمی در ریاضیات پیشرفته به فرمول جدیدی در محاسبات کابلهای کششی دست یافتند
Application of Trujillo Algorithm for Analyzing of Structures

H. Hashamdar and Z. Ibrahim

American Journal of Applied Sciences
DOI: 10.3844/ajassp.2010.408.414
Volume 7, Issue 3
Pages 408-414
کلیک : منبع اطلاعات

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

شن چیست؟ — انواع، کاربردها، ویژگی ها و آزمایش سنگدانه درشت

شن یا سنگدانه درشت، مجموعه ذرات نسبتا بزرگ حاصل از هوازدگی یا خردایش سنگ است …