میدونید واژه کدبانو از کجا آمد؟

میدونید واژه کدبانو از کجا اومده؟ کد به معنی خانه و صاحب ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽآﯾﺪ. ﺑﺎﻧﻮ ﺩﺭ زبان ﺍﻭﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻓﺮﻭﻍ ﻭ ﺭﻭﺷﻨﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ. ﭘﺲ کدﺑﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭼﺮﺍﻍ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ. ﻭﺍﮊﻩ ﻫﻤﺴﺮ (ﻫﻢ-ﺳﺮ) ﮐﺎملا ﮔﻮﯾﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺯﻥ ﺩﺭ آﯾﯿﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﻤﭙﺎﯾﻪ ﻣﺮﺩ ﺍﺳﺖ.

About دکتر حشمدار

پرفسور حشمدار دارای دانشنامه دکترای سازه در زمینه طراحی سازه های سه بعدی و دانشنامه دکترای کامپیوتر در زمینه الگوهای ژنتیکی ، مولف ده ها کتاب و مدال طلای بهترین پژوهشگر جهان در زمینه سازه در سال 2011 می باشد. Computers and Structures, Inc. CALL: +13473940002 Dr. Hashamdar

Check Also

چه کسی شیشه را تکان داد؟(اندکی تامل)

اگر 100 مورچه سیاه و 100 مورچه قرمز را در یک شیشه بریزید، هیچ اتفاقی …